آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه مصوبه ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه
مصوبه 11/ 11/ 1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی

توضیحات

‌ماده ۱:
‌الف ـ جلوگیری از به کار گرفتن علائم، نشانه ‌ها و تصاویری که با فرهنگ اسلامی ایرانی در تعارض است و بر ‌فرهنگ عمومی تأثیر منفی دارد.
ب ـ حفظ نمونه علامت و تصاویری که به صورت ‌های مختلف انتشار می ‌یابد و در معرض فروش و استفاده عموم‌ قرار می گیرد و یا از طریق جراید و رسانه‌ ها تبلیغ می‌ شود.