آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب ۱۳۸۵/۹/۹ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 1385/9/9 رییس قوه قضاییه

توضیحات

در اجرای ماده۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب۶/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور اجرای هر چه بهتر روش های درمانی، اصلاحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه سازمانی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندان ها…