آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۵۰ وزیر دادگستری

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری
مصوب 30/ 12/ 1350 وزیر دادگستری

توضیحات

ماده ۱ – وکلای دادگستری و کار آموزان وکالت و کارگشایان مکلفند در موقع صدور پروانه و پس از آن همه ساله در موقع تجدید ثبت پروانه خود وجوهی به شرح زیر به عنوان حق عضویت به صندوق کانون وکلای حوزه خود بپردازند*.
* از قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مندرج در روزنامه