آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی
مصوب 27/ 12/ 1358 شورای انقلاب اسلامی

توضیحات

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۵۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۱/ ۴۵/ ۶۱۶۱ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۵۸ وزارت ارشاد ملی‌به استناد ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهان گردی (‌سابق) آیین ‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی را به‌شرح زیر تصویب نمودند:
‌ماده ۱ – منظور از کانون های آگهی و تبلیغاتی در این آیین ‌نامه سازمان هایی هستند که کار آن ها تنظیم، تهیه مشاوره و اجرای برنامه‌ های تبلیغاتی و روابط‌عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط می ‌باشد…