آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۵۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان

دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355

توضیحات

ماده۱ـ وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می‌شود.
ماده۲ـ نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری به کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران…