آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مورد تأیید انجمن موبدان تهران (مرجع دینی زرتشتیان) و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۶ با لحاظ تغییرات پیشنهادی اداره حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

مورد تأیید انجمن موبدان تهران (مرجع دینی زرتشتیان) و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به تاریخ 27/ 12/ 1386

با لحاظ تغییرات پیشنهادی اداره حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ ـ  از هر دختر یا زن زرتشتی، که شرط لازم برای زناشویی را داشته ‌باشد، می ‌توان خواستگاری کرد.

ماده ۲ ـ  رضایت طرفین در زمینه خواستگاری و نامزدی شرط کافی برای پیمان زناشویی نیست.

ماده ۳ ـ  وکالت دادن برای اجرای مراسم نامزدی و زناشویی در صورتی لازم است که حضور شخص موکل امکان نداشته‌ باشد…