آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۷۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 22/ 10/ 1377 ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور