آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۷۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 22/ 10/ 1377 ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

ماده۱: تعاریف و اصطلاحات:

الف- قانون: منظور از کلمه ‌«قانون» در این آئین‌ نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌ باشد

ب- ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده می‌ شود