آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۷۹/۶/۲۶ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1379/6/26 رییس قوه قضاییه

توضیحات

در اجرای بند های (ب) و (ج) ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و با اختیار حاصل از ماده ۹ قانون مذکور آئین نامه اجرائی مددکاری اجتماعی سازمان مذکور به شرح ذیل تصویب می‌‌گردد: ….