آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 13/ 6/ 1381 رییس قوه قضاییه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

ماده ۱ ـ واژه‌ ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌ نامه به شرح ذیل تعریف می‌ گردند:
۱ـ هیأت: هیأت اجرایی مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه.
۲ـ مرکز: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه.
۳ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹٫
الف ـ تشکیلات:
ماده ۲ ـ به منظور تنظیم و تصویب سیاست ‌های اجرایی و خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأتی مرکب از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیأت) و رییس …