آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

مصوب 25/2/1392 رییس قوه قضاییه

توضیحات

در اجرای ماده ۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌ نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌ شود:…