آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۷۰ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند
مصوب 17/ 7/ 1370 هیأت وزیران

توضیحات

بخش اول – املاک
ماده ۱ – قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در این آئین نامه اختصاراً ، «قانون » نامیده می شود.
ماده ۲ – در هر موقع که در اثر وقوع جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته و تهیه المثنی برای آن ها مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکانات و تسهیلات لازم را جهت اجرای قانون در حوزه ثبتی مربوط فراهم می نماید