آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۶۴ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
مصوب 15/ 10/ 1364
هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱- ‌فوریت های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می ‌شود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرارداد و چنان چه اقدام فوری به عمل نیاید ‌باعث خطرات جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب ‌العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد….