آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۷/ ۲/ ۱۳۸۲ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 7/ 2/ 1382 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱- وزارت صنایع و معادن مکلف است ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تأسیس‌، به متقاضیان ساخت دستگاه های فلزیاب ابلاغ نماید. صدور پروانه بهره ‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده ۲- خرید، فروش‌، نگهداری و استفاده از دستگاه های …