آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک «قانون (تجدید) قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد» مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۵۸ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک «قانون (تجدید) قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد»
مصوب 17/ 2/ 1358 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده ۱- سازمان اوقاف مکلف است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره‌ نامه مستأجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را طی دستور العملی به‌کلیه ادارات و مراکز اوقافی استان ها ابلاغ و سریعاً نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد جدید اقدام نماید.
‌ماده ۲- اجاره بهای عادله املاک مورد اجاره و متصرفی