آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه های ویژه متهمان جرایم خاص

1٬000٬000 ریال

آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه های

ویژه متهمان جرایم خاص

لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن