آئین نامه راجع به اماکن عمومی مصوب ۱۳۲۳

۶۹۹,۰۰۰ ریال

۱ – اماکن مصرحه در این آئین نامه عبارت از کاباره ، مهمانخانه (هتل) کافه رستوران ، رستوران، بار ، مسافر خانه ، پانسیون ، کافه ، قهوه خانه و کلیه اماکن دیگری که برای پذیرائی یا مسافرت دایر می شود .

٦ – داوطلبان افتتاح یکی از…

توضیحات

آئین نامه راجع به اماکن عمومی

مصوب ۱۳۲۳