قرارداد استخدام ساده

/
قرارداد زیر توسط  آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گ…
قرارداد فروش کالا

قرارداد فروش کالا نمونه دوم

/
بنام حضرت دوست قرارداد فروش کالا ماده 1-الف-طرفین قرارداد : این قرار…

نمونه قرارداداجاره یک اتاق از دفتر کار

/
 نمونه قرارداد  اجاره یک اتاق از دفتر کار  &…

نمونه قرارداد اجاره سوله و خط تولید

/
بسمه تعالي   قرارداد اجاره: 1-طرفین قرارداد : این قرارداد در …

نمونه قرارداد فروش محصول و کالا

/
این قرارداد توسط سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه ح…

نمونه قرارداداجاره خط تولیدو ماشین آلات صنعتی

/
این قرارداد توسط سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه ح…

نمونه قرارداد اجاره سوله صنعتی

/
این قرارداد توسط سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه ح…