نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه

/
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده:با سلام و احترام اینجانب با وکا…

قانون تجارت به همراه توضیحات هر ماده

/
  قانون تجارت مصوب 13/2/1311 (کمیسیون قوانین عدلیه)* *1…