بایگانی ماه: مرداد ۱۳۹۸

قرارداداجاره سوله

بسمه تعالی قرارداد اجاره: موجر: جناب آقای/سرکارخانم                                   به کدملی                 ش ش                          ف                      متولد                           مقیم مستاجر: آقای خانم به   مشخصات   مقیم     مورد اجاره :   ششدانگ یک دستگاه سوله    به مشخصات                پلاک                       بشماره     واقع در                              به مساحت              متر مربع           […]

نمونه مبایعه نامه ماشین آلات

مبایعه نامه ماده ۱ : طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده : شرکت                               شناسه ملی                             شماره ثبت           بنشانی              با مدیریت                   فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از…………………………………………………….. کدملی ………………………………………….. متولد …………………………………………………………. ساکن …………………………………………………………  تلفن ۲-۱- خریدار: شرکت                 شناسه ملی                   شماره ثبت                با مدیریت                     فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………………………………..کدملی ………………………………………….. متولد ……………………………………………………………….. […]

نمونه قرارداد محرمانگی

نمونه توافق نامه محرمانگی ICC طرفین توافق نامه عدم افشا و استفاده ی محدود اطلاعات میان الف – {……………………………………..}،{……………………………………..} و ب – {……………………………………..}،{……………………………………..} که از این پس ، به ترتیب با عنوان ((طرف )) یا ((طرفین )) مورد اشاره قرار خواهند گرفت. مقدمه: ۱-هدف طرفین {……………………………………..} ( قید هدف طرفین از قرارداد ) ۲-در راستای […]

شناسه ملی سازمانها ونهادهای دولتی وبانکها

شناسه ملی اشخاص حقوقی دولتی وخصوصی  شما میتوانید از طریق تماس با خطوط مشاوره گروه حقوقی طرح نو  سوالات خود را با وکلای پایه یک دادگستری گروه حقوقی طرح نو  مطرح فرمایید . وکلای گروه حقوقی طرح نو آماده ارائه خدمات در خصوص ارائه مشاوره و قبول وکالت دعاوی حقوقی کیفری  تجاری ( داخلی و […]