آدرس و تلفن و مشخصات ساختمانهای مرکزی بانک های دولتی و خصوصی دراستان تهران

/
یکی از اقداماتی که در مرحله اجرا بسیار میتواند گریبانگیر مراجعین دستگ…

انواع تخلفات قضات و مجازات آنها و طرق شکایت علیه قضات متخلف

/
با توجه به سوالاتی که اغلب در خصوص نحوه شکایت از قضات دادگستر…

انتظارات موکلین از حرفه وکالت و وکلا

/
بنام حضرت دوست یکی از مسائل و دغدغه هایی که جامعه وکالت با آن ر…

در یک قرارداد خرید و فروش چه نکاتی را باید در نظر بگیریم ؟

/
یکی از مسائلی که امروزه در جامعه ما بسیار رواج دارد قراردادهای …

کانون بین المللی وکلا واساسنامه آن

/
جهت آشنایی بازدیدکنندگان محترم سایت با کانون بین المللی وکلا  اساس…