بایگانی ماه: شهریور ۱۳۹۶

قانون تصدیق انحصاروراثت:

باتوجه به کاربردی بودن قانون انحصاروراثت و قابل فهم بودن آن برای اکثریت لذا مواد قانون عینادرذیل درج می گردد: قانون تصدیق انحصار وراثت ‌قانون تصدیق انحصار وراثت ‌مصوب  ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹ ‌ماده اول – در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر […]

مرورزمان در مجازاتها

آیا میدانید مرور زمان در اجرای احکام قطعی کیفری پس از چند سال است ؟‌

نکاتی مهم در خصوص قرارداد اجاره

۱-آیا می دانید چنانچه مدت زمان قرارداد اجاره خاتمه یافته باشد دستور تخلیه ظرف مدت یک تا دو هفته صادر می گردد و قطعی است اما اگر قبل از انقضا و اتمام مدت قرارداد اقدام به تخلیه شود حدود یک تا سه ماه زمان میبرد تا حکم تخلیه صادر شود و حکم صادره نیز قابل […]

نگاهی به شروط ضمن عقد با تاکید بر مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه و قانونهای مرتبط و پاسخ به سوالات حقوقی موجود در اینخصوص

شروط ضمن عقد نکاح دائم چیست ؟ در عقدنامه هایی که قبل از خرداد ۸۸ وجود داشت شروط ضمن عقد بشرح ذیل بودند : الف) ضمن عقد نکاح زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و […]

دعوی مهریه از طرف زوجه – دفاع در قبال مهریه از طرف زوج

برای مطالبه مهریه زوجه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ اولا سعی کنید زندگی مشترک خودرا حفظ کنید واصلتان حفظ زندگی مشترکتان باشد اما اگر تصمیمتان برای اقدام برای مهریه قطعی است:۱-اگر زوج دارای اموال ارزنده میباشد وآدرس وی در عقدنامه تغییر کرده است از اجرای ثبت اقدام کنید .زیرا اجراییه دراقدام ازطریق اجرا به زوج […]

آیا سرمایه فوت بیمه گذار بیمه عمر پس از فوت وی توسط طلبکار وی قابل توقیف است ؟

با توجه به اینکه سرمایه فوت بیمه گذار پس از فوت به وراث بیمه شده یا ذینفعی که توسط بیمه گذار تعیین میشود تعلق میگیرد لذا جزو ماترک وی نمیباشد تا بتوان آنرا توسط طلبکار توقیف نمود . ماده ۲۴ قانون بیمه مقرر می‌کند: وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود، به […]