بایگانی ماه: بهمن ۱۳۹۵

مجازات سوءاستفاده از عکس و فیلم‌های خصوصی

سوءاستفاده از فیلم و عکس‌های خصوصی و خانوادگی افراد یکی از جرایم قابل توجه کنونی به شمار می‌رود که بخشی از پرونده‌های محاکم قضایی و نیروی انتظامی را به خود اختصاص داده است. به طور معمول تبهکاران پس از دستیابی به اطلاعات موجود در تلفن‌های همراه یا رایانه افراد، با تهدید به انتشار تصاویر و […]

قرارداد انتقال سرقفلی

ماده ۱ : طرفین قرارداد ۱-۱- انتقال دهنده ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………………. کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ……………………………….. ۲-۱- انتقال گیرنده ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ……………… کدملی ………………………………………….. متولد […]

برای طلاق توافقی چه کنیم

بنام حضرت دوست در این مقاله سعی داریم تا مراحل و نحوه اقدام جهت طلاق توافقی را توضیح دهیم : جهت طلاق توافقی لازمست ابتدا زوجین به دفتر خدمات الکترونیک قضایی که لیست آنها در سایت adliran.ir موجود است مراجعه نمایند و سپس اقدام به تقدیم دادخواست طلاق توافقی بشرح ذیل نمایند . لازم به […]