بررسی حقوقی تغییر جنسیت

/
امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی و روان شناسی می توان تا حدو…

بررسی مناسبات مالی زوجين در زمان طلاق

/
طلاق در کنار جدايي زن و مرد حل و فصل مناسبات مالي ميان زوجين را…

درباره قانون و تکدی‌گری

/
محمدجواد روزبهانی مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری …

مفهوم فرزند خواندگی

/
هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يکديگر مي توانند سرپرستي …

مجازات تجاوز به ملک شخصی

/
گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصدی خاص و حتی بدون آن که متوجه …

مسائل مربوط به دعاوی خانوادگی

/
جایگاه ارزشمند خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی ازگذشته و قر…

شرایط ضمن عقد در ازدواج

/
شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم الف: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) ز…