حقوق، آزادی و دولت الکترونیک

/
آزادی واژه مقدسی میباشد که تمامی انسانها و بشریت در طلب آن بوده و برای بدس…

جرائم اطفال و نوجوانان و راهكارهايي در جهت كاهش آن

/
اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم ر…

ابعاد حقوقی فرزندخواندگی

/
چکیده: در ارتباط با مسئله سرپرستی از کودکان بی‌سرپرست یکی از…

مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي

/
نگاهي به مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي اعمال قدرت ماليا…

مسئولیت مدنی اصیل و وکیل

/
مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث مقدمه: در بررسی م…

ظهرنویسی برای وکالت

/
مقدمه در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهرنوی…

امنیت شغلی از نظر قانون کار

/
با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود كه امني…