بایگانی ماه: خرداد ۱۳۹۵

درباره جرایم گمرکی

یکی از منابع درآمدی هر دولت، اخذ مالیات و حقوق گمرکی می باشد. گمرکات به منزله گلوگاه ورود کالا به کشور است و با وضع دستور اخذ مالیات از کالاهایی که از این مبادی ورود و خروج می شوند، فرار از پرداخت، تقلب در چگونگی پرداخت یا هر نوع حیله ممکن است رخ دهد که […]

شرایط مبلغ رهن و ودیعه

ماهیت مبلغ رهن ملک، ودیعه برای ملک … شخصی که ملک ی را اجاره می کند علاوه بر اجاره بها، معمولا مبلغی را در ابتدا به صاحب ملک میپردازد. این مبلغ در پایان مدت اجاره و پس از تخلیه ملک، به مستاجر برگردانده می شود معمولاٌ در عرف میان مردم این پول با عنوان رهن […]

داشتن فرزند خوانده چه شرایطی دارد؟؟؟

فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت . بنابراین با وصف آنکه موسسات خیریه قانونا موظف به نگهداری کودکان بی سرپرست هستند مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین بدون […]

تجاوز به ملک شخصی دیگران چه مجازاتی دارد؟؟؟

بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می شود. یکی از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه‌ها به تعداد فراوان مطرح می‌شود، دعوای تصرف است. بنا به […]

طریقه نوشتن دادخواست…

دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی […]

انواع سوءنیت:

  انواع سوءنیت: الف)   ۱)سوءنیت عام:اراده وآگاهی مرتکب نسبت به ارتکاب رفتارمجرمانه را سوءنیت عام گویند.   ۲)سوءنیت خاص: اراده وآگاهی   مرتکب نسبت به موضوع و یا مجنی علیه را گویند(به عبارت دیگر؛قصد حصول نتیجه مجرمانه را گویند.)   ب)   ۱)سوءنیت ساده: هنگامی که ارتکاب جرم بدون طرح و نقشه قبلی باشد؛ […]

شرایط دعوی قتل و راههای ثبوت قتل

  شرایط دعوی قتل و راههای ثبوت قتل: شرایط دعوی قتل : ماده ۲۲۷ ـ مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است امانسبت به مدعی علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی باشد . ماده ۲۲۸ ـ مدعی باید نسبت به […]