بایگانی ماه: اردیبهشت ۱۳۹۵

آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است ؟

آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است ؟ ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند: ” دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .” آقای دکتر […]

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاریخ انتشار:۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ۱۵/۴/۱۳۹۴ ۹۵۶/۹۴/۷شماره ۴۰۳ شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳ سؤال با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن٬ […]

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاریخ انتشار:۲۷/۱۱/۱۳۹۴ ۲/۹/۱۳۹۴ ۲۳۹۳/۹۴/۷شماره جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به خرداد ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه […]

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاریخ انتشار ۴/۱۲/۱۳۹۴ ۲/۹/۱۳۹۴ ۲۳۹۳/۹۴/۷شماره ۴۱۶ شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳ سؤال با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانهها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده٬ مستدعی […]

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تایخ انتشار ۱۶/۱/۱۳۹۵ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ ۲۸۹۴/۹۴/۷شماره ۴۲۸ شماره پرونده ۴۵۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴ سؤال آیا تخفیف مجازات اشد٬ موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است٬ بفرمائید با این تفسیر٬ آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا میکند؟ ۱۶/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۵۸/۹۴/۷ […]

نظریه مشورتی درباره تحصیل

نظریه مشورتی درباره تحصیل تاریخ انتشار:۱۷/۱/۱۳۹۵   اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی تاکید کرد که تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است. متن سئوال به‌عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آن به شرح زیر است: سوال: آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به […]

نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد

نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد تاریخ انتشار:۲۳/۰۱/۱۳۹۵   معاونت حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی را درباره قانون اشد مجازات در تعدد جرائم،‌ منتشر کرد.‏ بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه فردی مرتکب سه جرم شده باشد، اشد مجازات برای هر کدام در نظر گرفته می‌شود و چنانچه […]