وکلای دپارتمان خانواده و امور حسبی گروه حقوقی طرح نو:وکیل خانواده در زمینه های طلاق توافقی، طلاق یکطرفه، مطالبه مهریه، تمکین، نفقه، سایر حقوق وتکالیف زن و مرد در قبال یکدیگر ، حقوق وتکالیف والدین نسبت به فرزندان و بالعکس، حقوق زوجین به خانواده های طرفین، مباحث ارث و میراث و حضانت و قیمومیت و گواهی انحصار وراثت و حجر فعالیت دارد.

شما در صورتی که در هر یک از زمینه های زیر نیاز به وکیل داشته باشید میتوانید با گروه حقوقی طرح نو متشکل از وکلای پایه یک دادگستری تماس بگیرید. 

وکلای گروه حقوقی طرح نو تمام تلاش خود را جهت حصول بهترین نتیجه در خصوص پرونده شما انجام خواهند داد :

۱- وکیل در خصوص مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت 

۲-وکیل در خصوص مطالبه مهریه از طریق دادگاه 

۳- وکیل در خصوص تقاضای طلاق از طرف زوج ( شوهر)

۴-وکیل در خصوص تقاضای طلاق از طرف زوجه ( زن)

۵-وکیل در خصوص تقاضای طلاق توافقی ( هر دو طرف توافق داشته باشند یا زن از طرف شوهر وکالت داشته باشد.)

۶-وکیل درخصوص تقاضای سلب حضانت 

۷- وکیل در خصوص مطالبه نفقه زوجه و یا فرزندان 

۸-وکیل در خصوص الزام به تمکین زوجه 

۹-وکیل در خصوص الزام به تهیه مسکن مستقل 

۱۰-وکیل در خصوص تقاضای حکم حجر 

۱۱-وکیل در خصوص تقاضای گواهی انحصار وراثت