وکلای دپارتمان خانواده و امور حسبی گروه حقوقی طرح نو:وکیل خانواده در زمینه های طلاق توافقی، طلاق یکطرفه، مطالبه مهریه، تمکین، نفقه، سایر حقوق وتکالیف زن و مرد در قبال یکدیگر ، حقوق وتکالیف والدین نسبت به فرزندان و بالعکس، حقوق زوجین به خانواده های طرفین، مباحث ارث و میراث و حضانت و قیمومیت و گواهی انحصار وراثت و حجر فعالیت دارد.