حضور در جلسات مذاکرات قراردادهای تجاری بین المللی ،تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی و امور مربوط به آنها از جمله EPC، فرانشیز ، لیسانس ،قراردادهای پیمانکاری و نقل و انتقال وجوه در قراردادهای بین المللی ،رفع اختلافات،امور ارزی و…از جمله تخصصهای وکلای دپارتمان تجارت بین الملل می باشد .