بازدید کننده محترم سایت گروه حقوقی طرح نو با وارد کردن اطلاعات درخواستی توسط سایت می توانید از سی درصد تخفیف مشاوره حضوری جلسه اول بهره مند گردید. جهت اخذ کد تخفیف کلیک کنید.

 

/