فرم درخواست ارزیابی پرونده

اطلاعات پرونده مورد نظر و نیاز حقوقی خود را ارسال کرده و منتظر دریافت پیشنهادهای وکلای موسسه حقوقی طرح نو باشید.

گروه حقوقی طرح نو این امکان را فراهم آورده است که در سریع‌ترین زمان بتوانید در خصوص انواع موضوعات حقوقی، قبل از انتخاب و شروع فرایند وکالت، بتوانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی توسط وکلای پایه یک دادگستری مجموعه ارسال کنید. کارشناسان پشتیبانی گروه حقوقی طرح نو با شما تماس خواهند گرفت و هزینه، زمان و شرایط رسیدگی را به شما اعلام خواهند کرد.