قانون حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات: قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد کد خبر: ۹۵۰۲۱۱۰۵۸۷۴ شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ به نقل از خبرگزاری ایسنا: سخنگوی هیات ...