قرارداداجاره مشاعات جهت نصب دکل ایرانسل

450٬000 ریال