خلاصه كلی
گروه حقوقی طرح نو افتخار دارد تا نسبت به ارائه خدمات حقوقی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور اقدام نماید. مشاوره و قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی کیفری و خانوادگی و ملکی : الف. کلیه دعاوي حقوقي از قبيل كليه دعاوي ملكي، خلع يد، تخليه، رفع تصرف عدواني، وصول طلب، الزام به تنظيم سند، توقيف اموال وساير دعاوي و امور حقوقي ب. دعاوي خانوادگي از قبيل طلاق، مهريه، نفقه، تمكين، حضانت، فسخ نكاح و ساير دعاوي خانوادگي ج. دعاوي كيفري از قبيل سرقت، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل، ضرب و جرح، كلاهبرداري، فروش مال غير و ساير دعاوي حقوقی کیفری و خانوادگی وملکی هموطنان عزیز در شهر تهران می توانند نسبت به مراجعه حضوری جهت مشاوره و انعقاد قرارداد و اعطای وکالت دادگستری اقدام نمایند. هموطنان مقیم شهرستان یا خارج از کشور نیز می توانند پس از اخذ مشاوره تلفنی نسبت به اعطای وکالت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا سفارت ایران در سایر کشورها اقدام نمایند تا برای انجام امور قانونی ایشان اقدام گردد.

No Related Item Available