تغییر دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

تاریخ ۱۳۹۵/ در جلسه امروز (سه‌شنبه) هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، دادستان انتظامی و رییس اداره معاضدت قضایی کانون مرکز تغییر کردند. به گزارش خبرنگاری محمدباقر میرسراجی که در ...

تایید لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی

تایید لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی شورای نگهبان لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء را ...

تغییر دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

تاریخ ۷/۲/۱۳۹۵ در جلسه امروز (سه‌شنبه) هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، دادستان انتظامی و رییس اداره معاضدت قضایی کانون مرکز تغییر کردند. به گزارش خبرنگاری محمدباقر میرسراجی که در ...