قانون حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات: قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد کد خبر: ۹۵۰۲۱۱۰۵۸۷۴ شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ به نقل از خبرگزاری ایسنا: سخنگوی هیات ...

قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل

قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها   شماره                                      ۳۷۴۰/۴۷۰                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵   حجت ...